Don Quijotes återkomst ... världens dyraste samtida konstverk

Mål :

Att bygga en rättfärdigare och mer hållbar värld, att delta i mänsklighetens utveckling och - precis som grundforskningen alltid är präglad av ovisshet - att gå på en upptäcktsfärd mot det okända utan att veta om det som man inte ännu uppfunnit kommer att vara till nytta i morgon.

För att förbättra våra samhällens sätt att fungera och för att frambringa mest välfärd till flest levande, ska föreningen/kollektivet jobba med forskare, uppfinnare, intellektuella, konstnärer, fritänkare för att leta efter, utforska, hitta alla möjliga nya organisationsformer, som kan tänkas kunna tillämpas till våra samhällen. Ingen revolution alltså, ingen klasskamp och ännu mindre gränser, spekulation, populism, demagogi eller alltför enkla lösningar. Bara ett mänskligt projekt

Föreningens kärna är konst, musik, kultur, vetenskap, forskning, jordbruk, människans moraliska upplyftning, att reducera konkurrensandan till förmån för ett välvilligt samarbete och, mer allmänt, alla skapande och generösa gärningar; utbildning och uppfostring kommer att vara väsentliga medel för att dela med sig, sprida och uppmuntra tankar och förslag om de utforskade temana.

Metod :

Utan att förneka de samhällsframsteg som hör till världens nutida utveckling, blir vi, av intuitionen och hjärtat, frestade att försöka bevisa, genom konsten (universell symbol som förenar alla människor i tid och rum) att underkastelsen inför finansindustrialiseringen, som har förorsakat både en våldsam ödeläggelse av resurser och ett hänsynslöst utnyttjande av de svagaste, är ett historiskt misstag som människan måste gottgöra om hon önskar att alla levande fortsätter att utveckla sig på ett fredligt och harmoniskt sätt.

Medel :

Om vi vill uppnå genomslag, om vi vill väga tungt i debatterna som numera enbart är de mäktiga förbehållna, behöver vi inte bara ett massivt bejakande från befolkningen utan också stora finansiella tillgångar. De sistnämnda ska skapas, i första steget, genom att sälja, milligram per milligram, skulpturen ”Don Quijote”. Köparna blir på så sätt delägare av världens dyraste konstverk. Liksom varje ensam människa är varje enstaka milligram ingenting – ensam kan man ingenting.

76.000.000 milligram blir sålda för 26,5 €/styck inklusive moms.

Eftersom konstverket är ämnat till alla människor blir det framställt/utställt för alla männsikor, enligt de bästa förslag vi får.AWI NPO - 24, place Saint-Remacle - B 4970 Brüssel-South-East (Stavelot) - Belgien - email : info@awi.fund
IBAN BE83 5230 8090 1715 -BIC : TRIOBEBB - TRIODOS Bank - Brssel - Belgien
VAT-nummer : 0677.448.790