Don Quijotes hjemkomst...verdens dyreste samtidskunstverk

Mål :

Bygge en mer rettferdig og bærekraftig verden, delta i menneskelighetens framgang og - akkurat som vitenskapelig forskning bærer preg av uvisshet - gå på en oppdagelsesreise mot det ukjente uten å vite om det som enda ikke er oppfunnet kommer til å være til nytte i morgen.

For å forbedre våre samfunns måte å fungere på, og skape velferd til så mange levende som mulig, skal foreningen/kollektivet jobbe med forskere, oppfinnere, intellektuelle, kunstnere, fritenkere for å finne og utforske alle mulige nye organisasjonsformer som kan tenkes å kunne tillempes til våre samfunn. Ingen revolusjon altså, ingen klassekamp, og enda mindre grenser, spekulasjon, populisme, demagogi eller altfor enkle løsninger. Kun ett menneskelig prosjekt.

Foreningens kjerne er kunst, musikk, kultur, vitenskap, forskning, jordbruk, menneskets moralske vekst, redusere konkurranseånden til fordel for ett velvillig samarbeid, og, mer allment, alle skapende og generøse gjerninger; utdannelse og oppfostring kommer til å være vesentlige middel for å dele, spre og oppmuntre tanker og forslag om de aktuelle emnene.

Metoder :

Uten å nekte de samfunnsframsteg som hør til verdens nåtidsutvikling, blir vi, av intuisjonen og hjertet, frestet å forsøke bevise, gjennom kunsten (universelt symbol som forener alle mennesker i tid og rom), at underkastelsen til finansindustrialiseringen, som har forårsaket både en voldsom ødeleggelse av resurser og ett hensynsløst utnyttelse av de svakeste, er en historisk villfarelse som mennesket må rette opp om det ønsker at alle levende fortsetter att utvikle sig på ett fredelig og harmonisk sett.

Middel :

Om vi ønsker å oppnå gjennomslag for våre ideer, om vi vill veie tungt i debattene som i dag kun er forbeholdt de mektige, trenger vi ikke bare ett massivt bifall fra befolkningen, men også god finansiering. Den skal i første omgang sikres ved å selge skulpturen ”Don Quijote” milligram for milligram. Kjøperne blir deleiere av verdens dyreste kunstverk. Som et enkelt menneske er hvert milligram ingenting – alene kan en lite utrette.

76.000.000 milligram blir solgt for 26,5 € pr stykk inklusive moms.

Siden kunstverket er tenkt til befolkningen, blir det presentert for befolkningen slik det beste forslaget vi får beskriver.AWI NPO - 24, place Saint-Remacle - B 4970 Brüssel-South-East (Stavelot) - Belgia - email : info@awi.fund
IBAN BE83 5230 8090 1715 -BIC : TRIOBEBB - TRIODOS Bank - Brssel Belgien
VAT-nummer : 0677.448.790