De terugkeer van Don Quichot… het duurste werk van de hedendaagse kunst wereldwijd

Doelstellingen :

Een rechtvaardigere en duurzamere wereld bouwen, aan de vooruitgang van de mensheid meewerken… Net als bij fundamenteel onderzoek dat omringd is door zoveel onzekerheid, komt het erop aan het onbekende te verkennen zonder vandaag te kunnen voorspellen of wat nog niet ontdekt is, morgen wel of niet nuttig zal zijn.

Om onze samenlevingen beter te laten functioneren en om een maximale welvaart voor zoveel mogelijk levenden te produceren, zal het collectief zich omringen door onderzoekers, vinders, intellectuelen, kunstenaars, vrijdenkers, kortom ieder eerlijk en vrij mens om alle mogelijke nieuwe organisatievormen te zoeken, te vinden en te verkennen die op onze gemeenschappen toegepast kunnen worden. Geen revolutie, geen klassenstrijd, laat staan grenzen, speculatie, populisme, demagogiek of simplistische oplossingen – enkel een project van mensen.

Kunst, muziek, cultuur, wetenschap, onderzoek, landbouw, morele verheffing van de mens, het afzien van competitie ten gunste van een welwillende samenwerking van burgers vormen de kern van de vereniging: in een algemenere zin, elke creatieve en gulle handeling. Onderwijs, opleiding en opvoeding zijn essentiële dragers om bezinning en voorstellen met betrekking tot de aangesneden thema’s te stimuleren.

Methode :

De sociale vooruitgang die de wereld tegenwoordig kenmerkt, willen we niet negeren, maar we volgen onze intuïtie en ons gevoel. Door de kunst – universeel symbool dat de mensheid in tijd en ruimte verbindt – willen we aantonen dat de onderwerping aan de financiële industrialisering een historische vergissing betekent. Ze heeft een gewelddadige vernieling van de grondstoffen en de uitbuiting van de zwakkeren tot gevolg, en de mens moet corrigerend ingrijpen als hij de aarde voor alle levende wezens op een vreedzame en evenwichtige manier wil blijven zien evolueren.

Middelen :

Om mee te tellen en een belangrijke rol te spelen in de debatten die tegenwoordig alleen gevoerd worden door de machtigen, is een massale steun van de bevolking nodig voor ons project. Daarnaast zullen aanzienlijke financiële reserves worden gecreëerd, in een eerste stadium dankzij de milligramsgewijze verkoop van het beeld van "Don Quichot". Door hun participatie worden de verschillende aankopers mede-eigenaars van het duurste kunstwerk ter wereld. Net als een mens stelt een milligram alleen niets voor, handelen kan alleen in groepsverband.

Er zullen 76.000.000 milligram worden aangeboden tegen een eenheidsprijs van 26,5 EUR incl. btw.

Het kunstwerk is bestemd voor de bevolking. Het zal aan een breed publiek worden gepresenteerd, conform de beste voorstellen die in dat licht gedaan zullen worden.24, place Saint-Remacle - B-4970 Brussels-South-East (Stavelot) - België - email : info@awi.fund
IBAN BE83 5230 8090 1715 -BIC : TRIOBEBB - TRIODOS Bank - Brussels - Belgium
VAT : 0677.448.790